XXIII Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej

27 i 28 lipca 2019 odbył się w Kamieniu Pomorskim wyjątkowy festiwal...

XXIII Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna.
Pierwszego dnia, w sobotę, zespoły brały udział w konkursie, następnie, tego samego dnia, odbył się uroczysty benefis z okazji 35-lecia Zespołu Ludowego Stawnianki - jednego z wieloletnich organizatorów Festiwalu oraz promotorów kultury ludowej na naszym regionie.

Wyniki konkursu przedstawiały się następująco:
Komisja w składzie: prof. dr hab. Bogdan Matławski (przewodniczący), mgr Kazimierz Miler, Donat Linkowski, Valerii Burianenko
po przesłuchaniu wszystkich 16 zespołów, 1 solisty i po obejrzeniu występu 1 zespołu tancerzy postanowiło:

W kategorii „Zespoły śpiewacze z instrumentami akustycznymi” przyznać:
III miejsce dla Zespołu folklorystycznego „MARZENIE”
III miejsce dla Zespołu „ŚPIEWAJMI”
II miejsce dla Amatorskiego Zespołu Artystycznego „DRZEWICZANIE”
II miejsce dla Zespołu śpiewaczego „WIERZBINA”
I miejsce dla Zespołu śpiewaczego „RUTKA”

W kategorii "Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem innych instrumentów w tym elektronicznych traktowanych jako instrument a nie cała orkiestra" przyznać:
III miejsce dla Zespołu śpiewaczego „NASZA ŁĘŻYCA”
III miejsce dla Zespołu śpiewaczego „GUBIŃSKIE ŁUŻYCZANKI”

W kategorii „Soliści (nie członkowie zespołu)” przyznać:
III miejsce dla Solistki Anny Dorosińskiej

W kategorii "Zespoły taneczne" przyznać:
Nagroda za prezentację dawnych Pomorskich Tańców Ludowych
dla „DE VOLKSHAGER DANZGRUPP”

Komisja artystyczna postanowiła utworzyć kategorię „Kapelę” :
I miejsce „KAPELA GOLENIOWSKA”
I miejsce „PYRZYCZANIE”

W kategorii „a capella„ :
II miejsce Zespołowi śpiewaczemu „KUPSKIE ECHO”

Komisja artystyczna stwierdza wysoki poziom wykonawczy i postanowiła wyróżnić wszystkie Zespoły występujące na Festiwalu.
SERDECZNIE GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM oraz DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE!

Dziękujemy serdecznie naszym partnerom, pomocnikom i sponsorom: Gminie Kamień Pomorski, Wiesławowi Żelkowi- Ciastkarnia Piekarnia Żelek, Waldemarowi Pankowi- Pankbud- Tartak Stolarnia, Filipowi Kuziemko- Centrum Ogrodnicze Raj Ewy, Klubowi Seniora Lawenda oraz Pani Dyrektor Urzędu Pracy Annie Kowalskiej.

Dziękujemy za objęcie Festiwalu patronatem honorowym Wicemarszałkowi Jarosławowi Rzepie oraz Urzędowi Wojewódzkiemu i wsparcie finansowe.
Dziękujemy artyście Leszkowi Królowi za zaprojektowanie oraz wykonanie pięknych statuetek oraz linorytów do dyplomów.
Dziękujemy również wiernej publiczności Kamienia Pomorskiego i okolic, za wspieranie zespołów i zaangażowanie!