roku

RELAX

Zespół RELAX to samodzielna grupa muzyczna seniorów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Oddział w Kamieniu Pomorskim), którego rozwój i działalność wspiera Kamieński Dom Kultury, poprzez zapraszanie zespołu do występów, zapewnienie opieki instruktora-akompaniatora oraz wsparcie techniczne i merytoryczne. Grupa wykonuje utwory biesiadne, popularne, współczesne ludowe oraz patriotyczne

 

Zespół działał pod patronatem Kamieńskiego Domu Kultury do 2021 roku

Bip Kamieński Dom Kultury Facebook Kamieński Dom Kultury Instagram Kamieński Dom Kultury Youtube Kamieński Dom Kultury