RELAX

Zespół RELAX to samodzielna grupa muzyczna seniorów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Oddział w Kamieniu Pomorskim), którego rozwój i działalność wspiera Kamieński Dom Kultury, poprzez zapraszanie zespołu do występów, zapewnienie opieki instruktora-akompaniatora oraz wsparcie techniczne i merytoryczne. Grupa wykonuje utwory biesiadne, popularne, współczesne ludowe oraz patriotyczne

Bip Kamieński Dom Kultury Facebook Kamieński Dom Kultury Instagram Kamieński Dom Kultury Youtube Kamieński Dom Kultury