10.04.2021

Dzień dobry

Kamieński Dom Kultury zaprasza do udziału w przeglądzie Powiatowym Małego Konkursu Recytatorskiego, którego wstępny termin został ustalony na dzień 10.04.2021r.

Ww. termin może zostać zmieniony z powodu okoliczności związanych z epidemią COVID-19.

Regulamin oraz kartę zgłoszeń zamieścimy na stronie www.kamienskidomkultury.pl w terminie późniejszym, jak tylko zostanie on opublikowany przez Zamek Książąt Pomorskim w Szczecinie.