X.2021 rok

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu kamieńskiego do udziału w cyklu szkoleń. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące działania stowarzyszeń, w tym m. in.:

 • procedury i dokumentacja,
 • pozyskiwanie oraz rozliczanie dotacji,
 • zarządzanie finansami NGO,
 • promowanie działań oraz marketing,
 • ochrona danych osobowych,
 • wolontariat oraz zatrudnianie pracowników.

Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa w zakresie tematyki objętej szkoleniami.

Udział jest bezpłatny. Ukończenie  kursu potwierdzone zostanie certyfikatem.

Szkolenia odbywać się będą w Wolinie - Dworek Woliński, ul. Zamkowa 24 w okresie od X.2021 do III.2022 (14 dni szkoleniowych).

W celu zgłoszenia wypełnij formularz rekrutacyjny: https://tiny.pl/97hqp

W projekcie mogą wziąć udział:

 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Koła Gospodyń Wiejskich
 • Ochotnicze Straże Pożarne
 • Organizacje Kościelne

 

Działania wykonywane będą w ramach projektu pt. „Trampolina do sukcesu dla organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego”, który finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.