Lekcja Grafiki Warsztatowej - wprowadzenie i Linoryt z artystą, pedagogiem Leszkiem Królem w jego pracowni!